ΥΠ2Εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα την ανάληψη υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς, απέστειλε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ, ή βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά τη νέα οργανική τους θέση μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014, τους δίνεται η δυνατότητα της ανάληψης των υπηρεσιών τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω φαξ, για την αποφυγή οικονομικών επιβαρύνσεων και άσκοπων μετακινήσεων.