ΦΥΣΤ1Τη διακίνηση προϊόντος στο οποίο βρέθηκε η μη επιτρεπόμενη για αυτήν την κατηγορία τροφίμου χρωστική αζωρουμπίνη Ε122, και ως εκ τούτου κρίθηκε μη ασφαλές, εντόπισε ο ΕΦΕΤ, και πιο συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του Φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Ειδικότερα, πρόκειται για το προϊόν “ΦΥΣΤΙΚΙ ΨΗΜΕΝΟ / ROASTED PEANUTS – CANDIA NUTS”, με τους κάτωθι αριθμούς παρτίδας, ημερομηνίας λήξης και βάρους:

– Lot 140523 και ημ. Λήξεως 23-05-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.

– Lot 140603 και ημ. Λήξεως 03-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.

– Lot 140613 και ημ. Λήξεως 13-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.

– Lot 140625 και ημ. Λήξεως 25-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.

– Lot 140531 και ημ. Λήξεως 20-02-2015 σε συσκευασία βάρους 3 κιλών

ΦΥΣΤ– Lot 140627 και ημ. Λήξεως 10-03-2015 σε συσκευασία βάρους 3 κιλών

Το εν λόγω προϊόν συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στις Μαλάδες Ηρσκλείου Κρήτης, και ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των ανωτέρω παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος και ήδη είναι σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί ταυτόχρονα τους καταναλωτές  οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.