Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε, τόσο από την Αρμόδια Κυπριακή Αρχή, όσο και  από την εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, σχετικά με την προληπτική ανάκληση διαφόρων παρτίδων  “Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ”,  καθότι σε ορισμένα  από τα εν λόγω προϊόντα παρατηρήθηκε μικροβιακή αλλοίωση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρτίδες:

α)“Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ” 0%, σε συσκευασία των 200γρ., με αριθμούς παρτίδας από R08:38 έως R10:36 και ημερομηνία λήξης 27.10.2017

β)“Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ”  2%, σε συσκευασία των 200γρ., με αριθμούς παρτίδας από R10:45 έως R14:08 και ημερομηνία λήξης 27.10.2017

γ)“Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ”  8%, σε συσκευασία των 200γρ., με αριθμούς παρτίδας από R14:12 έως R17:20 και ημερομηνία λήξης 27.10.2017

Ο ΕΦΕΤ αμέσως, σε συνέχεια της ανωτέρω ενημέρωσης, ξεκίνησε τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Καλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν προμηθευτεί «Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ» των  παραπάνω αναγραφόμενων  παρτίδων, για προληπτικούς λόγους,  να μην το καταναλώσουν.