Το «αποφάσισε ομόφωνα», έγινε … σκέτο «αποφάσισε», στην τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Ότι η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στέκεται στο πλευρό του Πρύτανη, δεν αποτελεί πια είδηση.

Τούτο έχει καταστεί σαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας του κ. Καραμπίνη με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, από τις αλλεπάλληλες υποστηρικτικές προς αυτόν αποφάσεις που έχει λάβει και δημοσιοποιήσει.

Συνεπώς, ουδεμία έκπληξη προκάλεσε η τελευταία, αρνητική γνωμοδότησή της στο ερώτημα που της απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας για το αν θα πρέπει να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του, λόγω της πειθαρχικής του παραπομπής, ο Πρύτανης του ιδρύματος.

Το ενδιαφέρον στην απόφαση που έλαβε την Πέμπτη η Σύγκλητος, δεν εντοπίζεται τόσο στο περιεχόμενό της, όσο στο ότι αυτή δεν ελήφθη ομόφωνα, όπως μας είχε συνηθίσει το όργανο με σειρά αντίστοιχων αποφάσεών του τους τελευταίους μήνες.

Το «αποφάσισε ομόφωνα», έγινε απλώς «αποφάσισε», και το ερώτημα που ευλόγως ανακύπτει, είναι αν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου έχει πια να αντιμετωπίσει κάποια τάση αμφισβήτησης εκ των έσω…

Τι άραγε να συνέβη στη συνεδρίαση της Πέμπτης;

Η μία εκδοχή είναι να υπήρξε μεταστροφή προσώπου ή προσώπων που σε προηγούμενες συνεδριάσεις υπερψήφιζαν τις υποστηρικτικές προς τον κ. Καραμπίνη εισηγήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Πρύτανη είναι ευθεία και ξεκάθαρη.

Η δεύτερη εκδοχή, που επίσης έχει τη σημειολογία και το ενδιαφέρον της, είναι να ψήφισε/σαν στην επίμαχη συνεδρίαση, μέλος ή μέλη της Συγκλήτου που σε απανωτές σχετικές συζητήσεις για κάποιον λόγο απουσίαζε/αν.

Αξίζει να υπενθυμιστεί στο σημείο αυτό μια παλαιότερη καταγγελία του Καθηγητή του ΔΠΘ κ. Βασίλη Τσαουσίδη, βάσει της οποίας: «Ψηφίζουν όλοι οι παρόντες την ώρα του ψηφίσματος – (κάτι το οποίο συνήθως θα γράψει κάποιος αργότερα, αφού ψηφίσουν). Όσοι διαφωνούν, βγαίνουν έξω πριν ψηφίσουν ή δεν προσέρχονται».

Όπως και νά ‘χει, είτε δηλαδή πρόκειται για μεταστροφή, είτε για … «επιστροφή» στην αίθουσα της Συγκλήτου, αυτό το … σκέτο «αποφάσισε», ίσως κάτι να δηλώνει για το κλίμα που ενδεχομένως διαμορφώνεται στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημιακού ιδρύματος της Θράκης.