ΑΜΦΙ 1 ΟΚ

Το μαρμάρινο κεφάλι της ανατολικής από τις σφίγγες της εισόδου του ταφικού μνημείου του λόφου Καστά στην Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε κατά τη συνέχιση των ανασκαφών.

Το εύρημα είναι ακέραιο, με ελάχιστη θραύση στη μύτη, έχει ύψος 0,60 μ., φέρει πόλο, και στο κάτω μέρος του λαιμού σώζεται ακέραιη η διατομή της έδρασης στο σημείο ένθεσης στον κορμό της Σφίγγας. Έχει επίσης κυματιστούς βοστρύχους που φέρουν ίχνη κόκκινου χρώματος και οι οποίοι πέφτουν στον αριστερό ώμο της, ενώ συγκρατούνται από λεπτή ταινία. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους πρόκειται για γλυπτό εξαιρετικής τέχνης.

Στο πλαίσιο των ανασκαφικών εργασιών των τελευταίων ημερών στο εσωτερικό του τέταρτου χώρου, βρέθηκαν επίσης θραύσματα από τα φτερά των Σφιγγών, καθώς και δυο τμήματα από το δυτικό θυρόφυλλο τα οποία και συνανήκουν, με διαστάσεις 0,89Χ1,49Χ0,15 το ένα και 0,89Χ1,30Χ0,15 το έτερο, όπως επίσης και το βόρειο τμήμα του μαρμάρινου κατωφλίου, το οποίο έχει συνολικό μήκος 2,15 μ., πλάτος 1,6 μ., και πάχος 0,25 μ., και φέρει κυρτές βαθύνσεις για την ένθεση των μεταλλικών τροχιών που διευκολύνουν την κίνηση των μαρμάρινων θυροφύλλων.

Στην είσοδο του τέταρτου χώρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου πολιτισμού, υπήρχε δάπεδο από πωρόλιθους που έφεραν λευκό επίχρισμα οι οποίοι και εντοπίστηκαν. Στην ανατολική πλευρά το δάπεδο φαίνεται ότι έχει υποστεί καθίζηση, ενώ δυτικότερα είναι κατεστραμμένο και οι λίθοι του πεσμένοι.

Τις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί η ενίσχυση των υποστυλώσεων προκειμένου να συνεχιστεί η ανασκαφική έρευνα.

ΑΜΦΙ 2

ΑΜΦΙ 3

ΑΜΦΙ 4

ΑΜΦΙ 1