ΦΥΛΑΚΕΣ– Νέος Δ/ντής ο Ζωγράφος Κοκκίδης.

Αλλαγές στις 29 Διευθύνσεις των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας, πραγματοποιήθηκαν με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου.

Στο Κατάστημα των δικαστικών φυλακών Κομοτηνής, τον κ. Ιωάννη Δρίνη, διαδέχεται ο κ. Ζωγράφος Κοκκίδης, υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Σωφρονιστικού Ενηλίκων με βαθμό Δ΄, όπως κοινοποιήθηκε και στο diavgeia.gov.gr