Ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης,  πραγματοποίησαν κλιμάκια αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας.

Κατά τους ελέγχους, που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις-καταστήματα, ιατρεία, και σκάφη αλιείας, διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις:

Στη Θεσσαλονίκη

  • Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και διάθεσης τροφίμων, διαπιστώθηκε να απασχολούνται δύο εργαζόμενοι οι οποίοι δεν βρέθηκαν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.
  • Σε ιατρείο, διαπιστώθηκε, μετά από ελεγκτικές επαληθεύσεις, ότι για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών δεν εκδόθηκαν σε 39 περιπτώσεις παραστατικά για ιατρικές υπηρεσίες που παρείχε.

Στην Αλεξανδρούπολη

  • Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και διάθεσης τροφίμων, διαπιστώθηκαν να απασχολούνται δύο εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης.
  • Σε έξι αλιευτικά σκάφη που διέθεταν προς πώληση αλιεύματα, διαπιστώθηκε να στερούνται αυτά φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση αποδείξεων πώλησης, και σε δύο από αυτά να απασχολούνται από ένας εργαζόμενος χωρίς να είναι ασφαλισμένος.

Αρμοδίως ενημερώθηκαν οι υπεύθυνες ΔΥΟ και ΣΕΠΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για τον έλεγχο των αδειών αλιείας και βεβαιώσεων πώλησης αλιευμάτων από σκάφος.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας υπενθυμίζεται ότι «οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων».