Εκπαιδευτικό σεμινάριο – σύσκεψη, για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών (Lumpy Skin Disease), νόσος που έχει εμφανιστεί στη γειτονική Τουρκία, διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αύριο 6/3, στην  Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης» του Νομαρχείου.

Πρόγραμμα εργασιών:

09.00-09.30 Προσέλευση – εγγραφή συμμετεχόντων.
09.30-10.00 Εισαγωγή-Χαιρετισμοί.
10.00-10.45 Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών (ιστορικό εμφάνισης-Κλινικά συμπτώματα μέτρα αντιμετώπισης). Εισηγήτρια:  Eeva Tuppurainen, Ειδική Εμπειρογνώμων.
10.45-11.00 Ερωτήσεις-Συζήτηση.
11.00-11.45 Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών στο Ισραήλ (ιστορικό εμφάνισης-μέτρα αντιμετώπισης-κατάσταση σήμερα). Εισηγητής: Nadav Galon, Γενικός Δ/ντης Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Ισραήλ.
11.45.12.00 Ερωτήσεις-Συζήτηση.
12.00-12.30 Διάλειμμα-Καφές-Κρύο γεύμα.
12.30-12.45 Οζώδης Δερματίτιδα-Νομικό πλαίσιο-Προετοιμασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Εισηγητής: Δηλαβέρης Δημήτριος, Δ/νση Υγείας των ζώων του Υπ. Παραγωγικής,  Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
12.45-13.00 Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών (λήψη-χειρισμός και αποστολή δειγμάτων–εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης). Εισηγήτρια: Χονδροκούκη Ελένη, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών.
13.00-13.15 Ενημέρωση σχετικά με το Work Shop στην Τουρκία. Εισηγητής: Μπαϊραμάκης Σωτήρης, κτηνίατρος της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας της ΠΑΜΘ.
13-15-14.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση.
14.15-14.30 Κλείσιμο της συζήτησης.