Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ανέθεσε αρμοδιότητες Διεθνών Σχέσεων και εκπροσώπησης της Περιφέρειας στη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών (CPMR), στην περιφερειακή σύμβουλο Ξάνθης Κυριακή Αλατζά. Παράλληλα, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανέθεσε στον περιφερειακό σύμβουλο Ξάνθης Γιάννη Μπούτο.

Οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν και στους δύο περιφερειακούς συμβούλους, αφορούν κυρίως σε ζητήματα διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.