Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ανάλογα με τον πληθυσμό των οικισμών, η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου, είναι υποχρεωμένη να διενεργεί μικροβιολογικούς ελέγχους μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Η ΔΕΥΑΔ, σε συνεργασία με το εργαστήριο προστασίας περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, διενεργεί μικροβιολογικούς ελέγχους τέσσερις φορές τον χρόνο.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2014 δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα.

Επειδή όμως σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων παρατηρούνται κάποιες μεταβολές στις μικροβιολογικές παραμέτρους, η Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας πραγματοποίησε δειγματοληψίες και μικροβιολογικές αναλύσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

Την Κυριακή 8/2/2015 το βράδυ, υπήρξε προφορική ενημέρωση ότι στους οικισμούς Ψαθάδων, Πυθίου και Ρηγίου, όπως και σε σημείο στο Διδυμότειχο, οι μικροβιολογικές παράμετροι δεν είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία, και ως εκ τούτου ενημερώνονται οι καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν το νερό παρά μόνο για καθαριότητα χώρων και τουαλετών.

Χθες 9/2/2015 ελήφθησαν εκ νέου δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα.