– Η δομή θα αποτελέσει τη διεύρυνση της καλής ανάλογης πρακτικής που έλαβε χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου την περίοδο 2015-2016.

Για την πραγμάτωση της πρωτοβουλίας ορίστηκε τριμελής επιτροπή ίδρυσης της δομής, με επικεφαλής τον εμπνευστή της, Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργο Παυλίδη, και συμμετέχοντες τον Πρύτανη του ΔΠΘ κ. Α. Καραμπίνη και τον πρόεδρο του ΤΕΙ ΑΜ-Θ κ. Α. Μητρόπουλο.

Επιπλέον, απαρτίστηκε πενταμελής οργανωτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι αντιπεριφερειάρχες Έβρου κ. Δ. Πέτροβιτς (πρόεδρος), Ξάνθης κ. Κ. Ζαγναφέρης και Δράμας κ. Α. Πατακάκης, ο αναπληρωτής πρύτανη του ΔΠΘ κ. Π. Μπότσαρης, και ο αναπληρωτής πρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων του ΤΕΙ ΑΜ-Θ κ. Δ. Μπαντέκας.

Στη δε συντονιστική επιτροπή διοίκησης του έργου, αναλαμβάνουν αρμοδιότητες η αντιπεριφερειάρχις κ. Γ. Χειράκη και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, καθώς και οι καθηγητές του ΔΠΘ κ. Χ. Τσαϊρίδης και του ΤΕΙ ΑΜ-Θ κ. Μ. Γκράτζιου.

Σκοπός της Ακαδημίας Δια Βίου Μάθησης, είναι η επιμόρφωση πολιτών μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια που θα συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, το ΔΠΘ  και το ΤΕΙ ΑΜ-Θ – με επιδίωξη πιστοποίησης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Παυλίδης σημείωσε: «Στις μέρες μας, οι διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, καθιστούν αναγκαία για ολοένα και περισσότερους ενήλικες την απόκτηση ποικίλων γνώσεων, προσαρμοσμένων στις συντελούμενες αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση η οποία θα βοηθήσει στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην προσωπική ικανοποίηση των εκπαιδευομένων. Η υλοποίηση αυτής της δομής αποτελεί για μας πρωταρχικό εργαλείο για την εκπαίδευση των συμπολιτών μας και την πρόοδο του τόπου μας, για την ενίσχυση των αναπτυξιακών μας επιλογών και στόχων».