Και τηλεφωνικά, μπορούν πλέον οι καταναλωτές να υποβάλλουν αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ, για τοποθέτηση μετρητή με χρονοχρέωση νυκτερινού ρεύματος στην ηλεκτρική παροχή τους, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης πελατών 11500.

Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την αίτηση, είναι ο Αριθμός Παροχής, το ΑΦΜ και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 11500, είναι από τις 07:00 έως και τις 19:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.