ΟΑΕΔΤην άλλη Δευτέρα 14 Ιουλίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν προσδιοριστεί ως εξής:

– Από τις 14 Ιουλίου, οι δικαιούχοι με τρία παιδιά και άνω.

– Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι δικαιούχοι με δύο παιδιά.

– Από την 1η Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι με ένα παιδί.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2015.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του εργοδότη, των ΚΕΠ, ή του ταχυδρομείου, παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων, δηλαδή χωρίς να συντρέχουν οι ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως από 1/7/2014 εφαρμόζεται η μείωση των εισφορών κατά 3,9 μονάδες και καταργείται η εισφορά υπέρ ΛΟΕΜ (Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων) και η αντίστοιχη καταβολή τους.

Η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος στο βιβλιάριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού http://www.oaed.gr