Αεροψεκασμοί ακμαιοκτονίας με ULV εφαρμογή, θα διενεργηθούν σε περιοχές της Ροδόπης την Πέμπτη 9/8 και τη Δευτέρα 13/8, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης:

“Ως πεδία εφαρμογής έχουν οριστεί το φυσικό και αγροτικό περιβάλλον των περιοχών.

Οι αεροψεκασμοί θα ξεκινήσουν μετά τη δύση του ηλίου και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις δύο ώρες.

Από τους αρμόδιους συστήνεται η μη κυκλοφορία στο φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ανθρώπων και ζώων.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής, ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς πάντως αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για τη διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στις Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. πρωτ. 4408/60014/25-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΟΝ4653ΠΓ-450) και 4409/60014/25-4-2018 (ΑΔΑ: 7Α60453ΠΓ-Ζ25), καθώς και των με αριθ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 19586/07-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ) και Δ1α/Γ.Π. 30814/26-04-2018 (ΑΔΑ: 9Ο1Ξ465ΦΥΟ-Α40) εγγράφων του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

  • με ευθύνη του ανάδοχου φορέα (Ευθύμιος Χασκόπουλος).
  • με χρήση ελικοπτέρου που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Με εγκεκριμένα για τον σκοπό σκευάσματα που ορίζονται με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με αριθ. πρωτ. 4408/60014/25-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΟΝ4653ΠΓ-450) και 4409/60014/25-4-2018 (ΑΔΑ: 7Α60453ΠΓ-Ζ25).

Σε περίπτωση που δεν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο αεροψεκασμός θα πραγματοποιηθεί εντός των επομένων ημερών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ – τηλ. 2531354141, 2531354107, 2531354106″.