Το ισχυρό ενδεχόμενο να μη δημοπρατηθούν έργα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μέχρι και το τέλος του έτους, επιβεβαιώθηκε σε σημερινή σύσκεψη του περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Χρ. Μέτιου, με χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και στελέχη όλων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Σε δήλωσή του ο κ. Μέτιος ανέφερε: «Με τον Νόμο 4472/2017 ορίστηκε ότι η δημοπρασία δημοσίων έργων θα γίνεται μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και ως ημερομηνία έναρξης της νέας διαδικασίας ορίστηκε η 20η Οκτωβρίου 2017. Η Περιφέρειά μας λοιπόν προγραμμάτισε τις διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα της, με ορίζοντα αυτήν την ημερομηνία. Ωστόσο, με νέο νόμο που ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Αυγούστου 2017, η ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας άλλαξε, και από τις 20 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε στις 25 Ιουλίου 2017. Την ίδια ώρα όμως, η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Η μετάθεση της ημερομηνίας προς τα πίσω, ουσιαστικά «πάγωσε» κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και τον απαιτούμενο χρόνο για την αναγκαία εκπαίδευση των υπαλλήλων της Περιφέρειας, είναι πολύ πιθανό να μη δημοπρατηθούν έργα εντός του 2017. Τα προβλήματα αυτά είναι κοινά σε ολόκληρη τη χώρα».