Κυριακή απόγευμα και η κίνηση στο κέντρο της Κομοτηνής, ως συνήθως, περιορισμένη. Μα στα 20 μέτρα, μα στα 50, μα στα 100… όλο και υπάρχει μια κενή θέση στάθμευσης. Και μάλιστα, δίχως την υποχρέωση τοποθέτησης κάρτας και δίχως κίνδυνο επιβολής προστίμου από την Τροχαία, όπως συμβαίνει τις καθημερινές.

Προϋπόθεση, όμως, για να μπει κανείς στον κόπο να αναζητήσει μια κανονική θέση στάθμευσης είναι να έχει τη διάθεση να περπατήσει για λίγά μέτρα. Διαφορετικά, ακολουθεί το παράδειγμα του οδηγού του συγκεκριμένου αυτοκινήτου που πάρκαρε… όπου βρήκε! Τα γνωστά…