Σε υπόμνημά της που απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, στους Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης κ.κ. Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, στον Βουλευτή Ροδόπης από το Ποτάμι κ. Ιλχάν Αχμέτ, στο Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Χαρίτου, και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, αναφέρει:

ΕΑΥ ΡΟΔΟΠΗΣ«Τo Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσής μας, ανέδειξε πολλές φορές – είτε με έγγραφά του, είτε στα πλαίσια συναντήσεων μας – τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη μας και τα οποία ανακύπτουν από τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Α. Ροδόπης σε συνδυασμό με την μικρή αριθμητική δύναμη του υπάρχοντος αστυνομικού προσωπικού και αιτήθηκε την στήριξή σας για την ενίσχυση μας, είτε με κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, είτε με αποσπάσεις προσωπικού.

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι από πλευράς σας επιδείχθηκε ενδιαφέρον και η Διεύθυνσή μας ενισχύθηκε με 17 συναδέλφους από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας, οι οποίοι αιτήθηκαν την απόσπασή τους στην Δ.Α. Ροδόπης με δικά τους έξοδα.

Η συνέχιση της ενίσχυσης της Διεύθυνσής μας με τους ανωτέρω συναδέλφους, αποτελεί απόλυτη  αναγκαιότητα προκειμένου να ανταποκριθούμε στοιχειωδώς στις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης του Νομού μας.

Έως και την δημοσίευση του Π.Δ.75/2016 τύγχανε εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 3 του Π.Δ.100/2003 σύμφωνα με την οποία «Ο χρόνος απόσπασης αστυνομικού στο εξωτερικό, ο χρόνος μετάθεσης για φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α), ο χρόνος υπηρεσίας αστυνομικού στις Υπηρεσίες των εδαφίων γ ́ και δ ́ του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον αυτός μετακινήθηκε στις τελευταίες από Υπηρεσία εκτός της περιοχής μετάθεσης που ευρίσκεται η έδρα των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο χρόνος απόσπασης – μετακίνησης αστυνομικού με αίτησή του στον τόπο συμφερόντων του, εξαιρουμένων των αποσπάσεων της παρ. 8 του άρθρου 19 του παρόντος, λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για το αστυνομικό προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α ́ Δωδεκανήσου και Β ́ Δωδεκανήσου».

Η διάταξη αυτή αποτελούσε ομολογουμένως ένα ισχυρό ανταποδοτικό κίνητρο για τους συναδέλφους ώστε να αιτούνται την απόσπασή τους στην Δ.Α. Ροδόπης αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο και με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται η αναγκαία ενίσχυση μίας Διευθύνσεως Αστυνομίας με πλήθος αναγκών και ιδιαιτεροτήτων με αστυνομικό προσωπικό, χωρίς να επιβαρύνεται διόλου το Ελληνικό Δημόσιο.

Δυστυχώς με την δημοσίευση του Π.Δ.75/2016 η Δ.Α. Ροδόπης αφαιρέθηκε από τις εξαιρούμενες Διευθύνσεις Αστυνομίας, παρότι οι λόγοι που προηγούμενα είχαν καταστήσει αναγκαία την ένταξή της σε αυτές, ουδόλως έχουν εκλείψει.

Η νέα διάταξη που εισάγεται έχει πλέον ως εξής : Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ.100/2003, όπως το πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.85/2011 και το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.107/2012(Α΄185) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του Ν.4249/2014 (Α΄73), τροποποιούνται ως εξής «Ο χρόνος απόσπασης αστυνομικού στο εξωτερικό, ο χρόνος μετάθεσης για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), ο χρόνος υπηρεσίας αστυνομικού στις Υπηρεσίες των εδαφίων γ’ και δ’ του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον αυτός μετακινήθηκε στις τελευταίες από Υπηρεσία εκτός της περιοχής μετάθεσης που ευρίσκεται η έδρα των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο χρόνος απόσπασης – μετακίνησης αστυνομικού με αίτησή του στον τόπο συμφερόντων του, εξαιρουμένων των αποσπάσεων της παρ. 8 του άρθρου 19 του παρόντος, λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για το αστυνομικό προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου και Β’ Δωδεκανήσου. Επίσης, δεν εφαρμόζεται για το αστυνομικό προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών καθώς και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, έκτακτων και απρόβλεπτων φυσικών καταστροφών ευρείας κλίμακας, όταν η ενίσχυση διενεργείται κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας».

Το γεγονός αυτό, αφενός μεν δημιουργεί εύλογες απορίες για την σκοπιμότητα που τυχόν εξυπηρετεί η αναιτιολόγητη αφαίρεση της Δ.Α. Ροδόπης από τις ευεργετικές διατάξεις, αφετέρου δε δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα καθότι όπως είναι αυτονόητο, ελλείψει ευεργετικών ανταποδόσεων κανείς συνάδελφος δεν πρόκειται να αιτηθεί την απόσπασή του αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο. Τυπικώς δύο ενδεχόμενα υπάρχουν : είτε να μην ενισχύεται πλέον η Δ.Α. Ροδόπης με αστυνομικό προσωπικό (με ό,τι  αρνητικά επακόλουθα θα μπορούσε να έχει αυτό στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ασφάλειας στο Νομό μας), είτε να αναγκαστεί το Ελληνικό Δημόσιο να υποβάλλεται στην κάλυψη εξόδων διαμονής και εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης των αστυνομικών που τυχόν το Αρχηγείο κρίνει απαραίτητη την μετακίνησή τους στην Δ.Α. Ροδόπης για την ενίσχυσή μας προς κάλυψη των υπηρεσιακών μας αναγκών – οι οποίες τυγχάνουν αντιστρόφως ανάλογες της παρούσας αστυνομικής δύναμης και ως εκ τούτου η αντιμετώπισή τους είναι από εντελώς δύσκολη έως και ακατόρθωτη με άλλον τρόπο.

Οι ισχυρισμοί μας βασίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία τα οποία παραθέτουμε παρακάτω :

Η Δ.Α. Ροδόπης παρουσιάζει 35 οργανικά κενά από τις 471 οργανικές της θέσεις και επιπλέον αυτών 64 αστυνομικοί είναι αποσπασμένοι εκτός αυτής. Ο αριθμός των προσκολλημένων στην Δ.Α.Ροδόπης ανέρχεται στους 22 αστυνομικούς. Εκ των ανωτέρω στοιχείων, προκύπτει ότι η Δ.Α.Ροδόπης αναγκάζεται να λειτουργεί με 77 αστυνομικούς λιγότερους από αυτούς που όρισε η τελευταία κατανομή οργανικών θέσεων κατ’ εφαρμογή του Νόμου περί Αναδιάρθρωσης, ο οποίος με μαγικό τρόπο μετέτρεψε τις 121 υφιστάμενες προ της εφαρμογής του κενές οργανικές θέσεις σε 35.

Είναι γνωστό ότι η Δ.Α. Ροδόπης καλείται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που ανακύπτουν από την γεωγραφική θέση του Νομού (ως όμορος του Νομού Έβρου που αποτελεί πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών), την πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού, την ύπαρξη πλήθους στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος και το γεγονός πως η Κομοτηνή είναι η πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Π.Ε. Ροδόπης, του Εφετείου Θράκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο φοιτούν περίπου 12.500 φοιτητές, της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ., της Σχολής Αστυφυλάκων, του Τ.Δ.Α.Κομοτηνής, των δύο Ταξιαρχιών ( ΧΧΙ Τ.Θ.Τ. και 29ης ΤΑΞ.ΠΖ.), καθώς επίσης σ’ αυτήν εδρεύει το Γενικό Τουρκικό Προξενείο, η τράπεζα ZIRAAT (Τουρκικών συμφερόντων) και το Κατάστημα Κράτησης. Επίσης οι τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες : α) «ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ» συμμετέχει στο πρωτάθλημα FOOTBALL LEAGUE και β) «Δόξα Προσκυνητών» συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνική κατηγορίας.

Επιπλέον  των ανωτέρω αναφερθέντων που δημιουργούν προβλήματα – ανάγκες αυξημένης αστυνόμευσης, στην περιοχή ευθύνης μας υπάρχουν και οι κάτωθι στόχοι που αυξάνουν ακόμη περισσότερο τις ανάγκες υψηλής αστυνόμευσης :

– Εβραϊκό μνημείο

– 139 τεμένη (εκ των οποίων 19 στην πόλη της Κομοτηνής)

– Οικία του Τούρκου Προξένου

– Μουσουλμανικοί Σύλλογοι – Οργανώσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε Εθνικά θέματα (Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης – άτυπη, Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης – νόμιμος, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης – εξωτερικού, πρώην Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής – άτυπη, Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ροδόπης – Έβρου – νόμιμος, πρώην Ένωση Τούρκων δασκάλων Δυτικής Θράκης – άτυπος σύλλογος, Σύλλογος θρησκευτικών λειτουργών ιερών τεμένων Δυτικής Θράκης – νόμιμος, Πολιτιστική Εκπαιδευτική Επιτροπή Μειονότητας – νόμιμος).

– Στην περιοχή δραστηριοποιούνται δύο ομάδες του αναρχικού και ευρύτερου αντιεξουσιαστικού    χώρου :

α) «Αναρχικό Στέκι UTOPIA A.D.» η οποία στεγάζεται στην παλαιά Νομική Σχολή Δ.Π. Θράκης σε χώρο που τους παραχωρήθηκε από τον Πρύτανη και πραγματοποιούν 3 – 4 φορές την εβδομάδα διάφορες εκδηλώσεις και

β) «Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος ADELANTE» η οποία στεγάζεται σε ιδιωτικό χώρο εντός πόλεως, όπου πραγματοποιούν 3 – 4 φορές την εβδομάδα διάφορες εκδηλώσεις.

      –  Παρουσιάζεται έξαρση της χρήσης – διακίνησης ναρκωτικών (οι υποθέσεις του έτους 2014 ήταν αυξημένες κατά 42% σε σχέση μ’ αυτές του έτους 2013) και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το πρώτο 5μηνο του έτους 2016 σημειώθηκαν 53 υποθέσεις ναρκωτικών έναντι 40 που είχαν σημειωθεί το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2015,με τις σχετικές συλλήψεις να ανέρχονται σε 57 έναντι 47.

– Ακόμη μεγαλύτερη έξαρση παρουσιάζεται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών (το 2014 διαπιστώθηκαν 55 περιπτώσεις έναντι 15 του 2013 και συνελήφθησαν 478 μετανάστες έναντι 221 του έτους 2013). Το πρώτο 5μηνο του έτους 2016 συνελήφθησαν 10 διακινητές έναντι 08 που είχαν συλληφθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2015 και 140 μη νόμιμοι μετανάστες έναντι 82 που είχαν συλληφθεί το  αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2015.

– Από την 09-09-2013 ξεκίνησε η λειτουργία του Μεθοριακού Σημείου Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας. Η Υπηρεσία αυτή στελεχώθηκε με 15 αστυνομικούς από το υπάρχον προσωπικό της ήδη αιμορραγούσας Δ.Α. Ροδόπης.

Με το 90/15 από 18-04-2015 έγγραφό μας (δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) απευθυνόμενοι προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία μας, ενημερώσαμε για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανωτέρω Υπηρεσία προκαλώντας ιδιαίτερες δυσχέρειες στην λειτουργία αυτής, αλλά και επηρεάζουν αρνητικά τις εργασιακές συνθήκες και την ασφάλεια των μελών μας.

Κυρίαρχα εξ αυτών είναι η διάθεση των αστυνομικών για εκτέλεση υπηρεσίας (εκ της φύσεως επικίνδυνη και εντός Βουλγαρικού εδάφους) χωρίς υπηρεσιακό οπλισμό, η έλλειψη αλεξίσφαιρης προστασίας των κτιρίων στα οποία εκτελούν υπηρεσία αλλά και νέου τύπου αλεξίσφαιρων γιλέκων καθώς και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, η υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό με αποτέλεσμα την αδυναμία ικανής και ασφαλούς ανταπόκρισης στις υπηρεσιακές απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – καθόσον ο αριθμός εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων και οχημάτων αυξάνεται συνεχώς κατακόρυφα.

– Από 15-12-2011 έως και σήμερα η Δ.Α. Ροδόπης έχει επωμιστεί με την εξωτερική φρούρηση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής σε 24ωρη βάση. Προκειμένου να ανταπεξέλθει στο καθήκον αυτό διαθέτει καθημερινά δέκα (10) αστυνομικούς και ένα (1) υπηρεσιακό όχημα.

Παρότι το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής στεγάζεται σε εξαιρετικά ασφαλείς εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στα όρια της πόλης, εντός αστικού ιστού και σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το Αστυνομικό Μέγαρο, γεγονός που επιτρέπει την ιδιαίτερα άμεση πρόσβαση και άφιξη αστυνομικών δυνάμεων (εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί) σε χρόνο λιγότερο των πέντε λεπτών της ώρας και για την φύλαξη – επιτήρηση αυτού, έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο από την Δ.Α. Ροδόπης για την συνεχή αστυνόμευση από τις εποχούμενες περιπολίες τόσο της έδρας όσο και από δυνάμεις της υπαίθρου, η πρόταση της Δ.Α Ροδόπης που αποτελεί και δική μας πρόταση δεν έχει υιοθετηθεί ως τώρα.

– Το Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, φυλάσσετε καθημερινά κατά τις ώρες 22.00΄- 06.00΄, παρότι η Δ.Α. Ροδόπης αλλά και η Ένωσή μας έχουν αιτηθεί  την διαρκή, αυστηρή και ουσιαστική επιτήρησή του, καθημερινά και σε 24ωρη βάση, με τις πεζές και τις εποχούμενες περιπολίες των υφισταμένων Υπηρεσιών της Διεύθυνσής μας, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Κ.Ε., διερχόμενες συχνά με σύστημα και συντονισμό του R/T Κέντρου μας, διενεργώντας σχετικούς ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων κινούμενων πεζών ή εποχούμενων ατόμων, αντί της καθημερινής φρούρησης των εγκαταστάσεών του  κατά τις ώρες 22.00΄ – 06.00΄.

Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν κατά την άποψή μας, την αναγκαιότητα της ΑΜΕΣΗΣ επανένταξης της Δ.Α. Ροδόπης στις Διευθύνσεις Αστυνομίας που απολαμβάνουν τις ευνοϊκές διατάξεις του Π.Δ.75/2016, ως αυτές προαναφέρθηκαν και την  έως τότε ενίσχυσή της με αστυνομικό προσωπικό που θα αποσπάται ή θα μετακινείται για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών, όπως ακριβώς και στις άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας που αντιμετωπίζουν παρόμοιες ανάγκες.

Οριστική λύση του προβλήματος θα δώσει η κάλυψη όλων των κενών Οργανικών θέσεων της Δ.Α.Ροδόπης με μεταθέσεις, σε συνδυασμό με την διακοπή των αποσπάσεων σε άλλες Δ.Α. καθώς και στην ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ., της οποίας η λειτουργία θα πρέπει να σημειωθεί ότι υποστηρίζεται με αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού αποκλειστικά από την Δ.Α. Ροδόπης και όχι από άλλες Δ.Α. οι οποίες Διοικητικά ανήκουν σε αυτήν.

Παρακαλούμε για την θετική σας ανταπόκριση και την εκ μέρους σας εκδήλωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος  μας, που μοναδικό σκοπό έχει την εύρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών μας Υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες του τόπου μας να απολαμβάνουν την δικαιούμενη ασφάλεια, με τέτοιο τρόπο μάλιστα που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά το Ελληνικό Δημόσιο».