Η θέση του συνδυασμού:

«καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾿ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται·» Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος, χ. 37.

Η Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Νομού Ροδόπης, σχετικά με το θέμα του ενιαίου ψηφοδελτίου, γνωστοποιεί ότι με το Ν.3938/2011 θεσπίστηκε το σύστημα της απλής αναλογικής στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων.

Για την Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Νομού Ροδόπης, δεν υπάρχει καμία επαρκής λογική και νομική εξήγηση να συμμετέχει σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, αφού η απλή αναλογική είναι το εκλογικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο κάθε συνδυασμός λαμβάνει ποσοστό εδρών στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις ακριβείς ψήφους που έχει λάβει».