ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑΣτο πλαίσιο σειράς ενεργειών για τον εμπλουτισμό των πληθυσμών και τη βελτίωση των βιοτόπων όπου διαβιούν.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής για τις δράσεις του και τα μέτρα διαχείρισης που λαμβάνει και που προτίθεται να λάβει, με σκοπό τη βελτίωση των βιοτόπων που διαβιεί ο πληθυσμός των αγριόχοιρων και τον εμπλουτισμό με απελευθερώσεις σε περιοχές όπου εμφανίζεται μείωση αυτών, παρουσιάστηκαν σε συνάντηση με εκπροσώπους κυνηγετικών ομάδων που ασχολούνται με τη θήρευση αγριόχοιρων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του συλλόγου.

Μετά και την καταγραφή των προτάσεων των κυνηγών, προγραμματίστηκε πλαίσιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει:

– Παροχή τροφής (αραβόσιτο, σιτηρά, πατάτες, κ.λπ.) στον ορεινό όγκο της Ροδόπης.

– Φύτευση καρποφόρων δένδρων (καστανιές, καρυδιές, αχλαδιές, μηλιές, κ.λπ.).

– Εμβολιασμός δένδρων.

– Προστασία και περιποίηση φυσικών πηγών.

– Κατασκευή ταμιευτήρων μικρής κλίμακας εντός του δάσους.

– Δημιουργία λασπόλουτρων.

DSC_0511

– Σπορά και φύτευση αραβόσιτου και πατάτας σε εγκαταλελειμμένους αγρούς.

– Κατασκευή ειδικών ταϊστρών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

– Προμήθεια αγριόχοιρων με πιστοποιημένο D.N.A. από τα κρατικά εκτροφεία.

– Δημιουργία εγκαταστάσεων εκτροφής αγριόχοιρων στον πυρήνα προσαρμογής του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής στην Αιγείρο.

– Απελευθέρωση αγριόχοιρων.

– Προστασία των μεγάλων θηλυκών αγριόχοιρων που βρίσκονται στη φάση της παραγωγικής τους ηλικίας.

– Εντατικοποίηση μέτρων φύλαξης για την όχληση κοπαδιών αγριόχοιρων τη νεκρή κυνηγετική περίοδο.

– Δημιουργία ανοιχτών κλωβών προσαρμογής και απελευθέρωσης αγριόχοιρων σε προεπιλεγμένες περιοχές.

– Εγγραφή νέων μελών στην εθελοντική θηροφυλακή με σκοπό την ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας.

– Συζήτηση για τη δημιουργία νέων ζωνών στον ορεινό όγκο και κατάργηση άλλων, μη αποτελεσματικών.

– Συνεργασία για τη συμπλήρωση του στατιστικού εντύπου καταγραφής κάρπωσης αγριόχοιρων.

– Απαραίτητη χρήση του πορτοκαλί γιλέκου.