Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

  • Προφήτου Συμεώνος, τοῦ δεξαμένου τόν Κύριον καί Ἂννης τῆς προφήτιδος.
  • Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἰωάννου καί Σταματίου, τῶν αὐταδέλφων καί Νικολάου, τῶν ἐκ Σπετσών και ἐν Χίῳ μαρτυρησάντων (†1822).

Ἱστορικά γεγονότα

  • 1822 – Ὁ Ἰωάννης Γκίνης, 18 ἐτῶν, καί ὁ ἀδερφός του Σταμάτιος, 22 ἐτῶν, ἐκ Σπετσών, συλλαμβάνονται μέ ἒμφορτο πλοῖο ἐλαιολάδου, μετά ἀπό προδοσία Χριστιανῶν, καί ὡς κρατούμενοι ἀποβιβάζονται λόγῳ θαλασσοταραχῆς, ἀρχικά στή Μικρά Ἀσία καί μετέπειτα στή Χίο. Ἐκεῖ ἐπέτυχαν νά λάβουν ἒγγραφη ἐξομολόγηση ἀπό τόν Μητροπολίτη, καί μεταφερόμενοι στόν Κριτή, δέν ἀρνοῦνται τόν Χριστό καί ἀποκεφαλίζονται ἀπό τούς Τούρκους.
  • 1827 – Οἱ Τοῦρκοι ἐπιχειροῦν ἒφοδο κατά τοῦ Διστόμου, ἀλλά οἱ Ἓλληνες ἀγωνιστές τούς κατατροπώνουν καί τούς τρέπουν σέ ἂτακτη φυγή μέ μεγάλες ἀπώλειες.
  • 1828 – Ἐκδίδεται ὁ πρῶτος νόμος περί ναυτιλίας ἀπό τόν Ιωάννη Καποδίστρια.
  • 1836 – Ἐξέγερση κατά τῆς Βαυαροκρατίας στήν Ἀκαρνανία, μέ ποικίλα αἰτήματα, ἀπό τήν σύγκληση Ἐθνικῆς Συνελεύσεως ἓως τή σωτηρία τῆς Ὀρθοδοξίας. Τήν προκάλεσαν τό Ρωσικό καί τό Γαλλικό Κόμμα, πού ἦταν ἐκτός ἐξουσίας.
  • 1952 – Ὁ ραδιοσταθμός τῶν Παρισίων μεταδίδει ὃτι ὁ «Σύνδεσμος Σουηδῶν Λογοτεχνῶν» πρότεινε τόν Νίκο Καζαντζάκη γιά τό βραβεῖο Νόμπελ λογοτεχνίας.
  • 1958 – Βάνδαλοι Τοῦρκοι συλλαμβάνουν στήν Ἀμμόχωστο τῆς Κύπρου τόν Ἑλληνοκύπριο Ἀντώνιο Πολυκάρπου, τόν ὁποῖον βασανίζουν μέχρι θανάτου.

Πηγή: Κιβωτός Δόμνας Βιζβίζη