Πρόταση για μείωση των τελών και λοιπών χρεώσεων της ΔΕΥΑΚ, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως άποροι, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, κατέθεσε η επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κομοτηνής “Εμείς…η πόλη”, Φελίνα Καζάκου.

Η κ. Καζάκου χαρακτηριστικά τονίζει:

“Όπως αναφέρεται στην τροποποίηση του άρθρου 10  του ν. 4.071/2012 στην παράγραφο 12, «12. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο, μειωμένα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, ή και πλήρη απαλλαγή από αυτά, για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια.

Στις ευπαθείς αυτές ομάδες, εντάσσονται ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, οι κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως εκάστοτε ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο  202 του ν. 3.463/2006 είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών (ύδρευσης και αποχέτευσης), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους.

Αντιλαμβανόμενοι τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει στην τοπική κοινωνία η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής προτείνουμε έκπτωση κατά 50% ή απαλλαγή (ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια) στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους.

Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής μπορεί να θεσπίσει ειδικό τιμολόγιο, με μειωμένα τέλη ύδρευσης ή αποχέτευσης ή και πλήρη απαλλαγή από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τη  δυσμενή κοινωνική-οικονομική κατάσταση  η οποία έχει άμεση επίπτωση στις οικονομικές δυνατότητες των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων  αλλά και τα οικονομικά δεδομένα των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής. Η πρότασή μας έχει κατατεθεί στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, σύμφωνα με την οποία  αιτούμαστε να εξεταστεί η πρότασή μας και να τεθεί το αίτημά μας σε ψηφοφορία προκειμένου να συμβάλουμε στη στήριξη αυτών των ομάδων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα μέτρο που έχει εφαρμοσθεί σε αρκετές Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, τόσο προς όφελος των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων όσο και προς την στήριξη κοινωνικών ιδρυμάτων, φορέων και οργανισμών που παρέχουν κοινωνικό έργο στις τοπικές κοινωνίες.

Για τη Δημοτική Παράταξη  «Εμείς…η πόλη»

Η επικεφαλής,   Καζάκου Φελίνα”.