Την ίδρυση Γεωργικής Σχολής και την άμεση αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, ζήτησε μεταξύ άλλων από την Κυβέρνηση ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νίκος Τσαλικίδης, συμμετέχοντας στη συνεδρία με θέμα «Αγροτική Ανάπτυξη και Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή.

Επίσης με έμφαση έθιξε τα προβλήματα άρδευσης εξ αιτίας της έλλειψης υποδομών. Εδώ στη Ροδόπη ζητάμε το αυτονόητο, όπως ταμιευτήρες νερού και φράγματα. Ο νομός Ροδόπης δεν διαθέτει ούτε ένα συλλογικό αρδευτικό δίκτυο ολοκληρωμένο και σε πλήρη λειτουργία!”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Τσαλικίδη:

«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με δεδομένο πως στατιστικά αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού οι οποίοι ασχολούνται με τον Αγροτικό Τομέα. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί σημαντική διέξοδο απασχόλησης στην Π.Ε. Ροδόπης, καθώς δραστηριοποιούνται 14.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις και απασχολούνται επαγγελματικά 29.000 άτομα. Σημειώνεται η ιδιαίτερη σημασία που έχουν στην απασχόληση της Π.Ε. Ροδόπης οι κλάδοι της κτηνοτροφίας και του καπνού λόγω της υψηλής έντασης εργασίας που απαιτείται.

Στόχος μας είναι η κάλυψη των αναγκών τους, η βελτίωση των συνθηκών τους και  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Καθημερινά μας απασχολούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με ύδρευση των καλλιεργήσιμων περιοχών, με τα εγγειοβελτιωτικά έργα, με τους αναδασμούς, με τις σταβλικές εγκαταστάσεις, με τις χρήσεις γης και οτιδήποτε περιστρέφεται γύρω από αυτές τις θεματικές. Εδώ στη Ροδόπη ζητάμε το αυτονόητο, όπως ταμιευτήρες νερού και δίκτυα πάσης φύσεως (ύδρευσης, άρδευσης, ίντερνετ, κ.λπ.), κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε δημιουργία πληθυσμών δύο ταχυτήτων που αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και έγκυρα δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε και η αναπτυξιακή αντίθεση θα είναι πιο έντονη! Στεκόμαστε στο πλευρό τους, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους. Για αρχή ιδρύσαμε το γραφείο Αγροτικών Θεμάτων το οποίο αποτελεί κέντρο ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων.

Μεγάλο μας εμπόδιο στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα είναι η σημαντική απουσία και η έλλειψη αξιοποίησης διαρθρωτικών έργων-υποδομής (αναδασμοί, φράγματα, ταμιευτήρες, αγροτική οδοποιία, εξηλεκτρισμός, κ.λπ.).

1) Κύριο μέλημα μας είναι το Φράγμα Ιάσμου: Πρόκειται για ένα έργο πνοής για τον νομό Ροδόπης από το οποίο προβλέπεται να αρδεύονται 200.000 στρέμματα και θα αντικατασταθούν τα υπόγεια νερά που χρησιμοποιούνται για άρδευση των πεδινών εκτάσεων με επιφανειακά. Είναι μια πρόκληση βέβαια, γιατί είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός αυτού του φράγματος (123 εκ. ευρώ συν τα παράλληλα έργα). Το έργο έχει οριστική μελέτη και υπάρχει η αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Βιστωνίδας-Ισμαρίδας-Δέλτα Νέστου και εάν ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τότε θα περάσει στην επόμενη φάση.

2) Επόμενος Τομέας είναι τα Εγγειοβελτιωτικά: Υποβάλαμε πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 21 έργα άρδευσης σε όλη την Περιφέρεια συνολικού π/υ 173,6 εκ. €. Ο Νομός Ροδόπης δεν διαθέτει ούτε ένα συλλογικό αρδευτικό δίκτυο ολοκληρωμένο και σε πλήρη λειτουργία. Δεν λειτουργεί ούτε ένας ΤΟΕΒ! Η άρδευση στηρίζεται σε βαθιές γεωτρήσεις, δεν υπάρχουν έργα για εμπλουτισμό υδάτινων υδροφορέων με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα υφαλμύρωσης υδάτινων υδροφορέων.

Στόχος και μέλημά μας αποτελεί η υλοποίηση και ολοκλήρωση των μεγαλύτερων εγγειοβελτιωτικών έργων (π.χ. φράγματα – ενδεικτικά αναφέρονται τα φράγμα Ασκητών, Ιασίου, Κομψάτου, Γρατινής, Λίσσου κ.ά.). Επιπλέον επιθυμία μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών (π.χ. καθαρισμός στραγγιστικών καναλιών, αγροτική οδοποιία). Επιπλέον επιβάλλεται η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων τουλάχιστον μικρομεσαίας κλίμακας τόσο στον ορεινό χώρο (δασικές περιοχές π.χ. διευθετήσεις χειμάρρων κ.α.) όσο και στον πεδινό χώρο (π.χ. έργα τεχνητού εμπλουτισμού, ταμιευτήρες κατά τόπους) με στόχο τη συγκράτηση των  επιφανειακών υδάτων που σήμερα χάνονται, τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων και την αξιοποίησή τους με την κατασκευή συλλογικών αρδευτικών δικτύων.

3) ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ αποτελεί η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης, ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης γεωργών-κτηνοτρόφων (Γεωργική Σχολή) που θα δώσει τη δυνατότητα στην καλύτερη εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων αγροτών και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες. Παράλληλα μέσα από αυτήν την σχολή θα διοργανώνονται σχετικές ημερίδες με ποικίλα θέματα όπως:

– τη βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας.

– την αναδιάρθρωση καλλιεργειών.

-τις δυνατότητες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

-νέες τεχνολογίες-καινοτομία.

– επιχειρηματική οργάνωση εκμεταλλεύσεων.

-συνεργατική επιχειρηματικότητα μεταξύ αγροτών.

Είναι αναγκαία η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής δομής (Γεωργικής Σχολής) με έδρα την Κομοτηνή, καθώς είναι το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας και υπάρχουν ανεκμετάλλευτες υποδομές που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αντί να παραμένουν απολύτως ανεκμετάλλευτες (π.χ. το Αμπελουργικό Φυτώριο Κομοτηνής, ο πρώην Κτηνοτροφικός Σταθμός (ΕΘΙΑΓΕ)

Αυτό πέραν των άλλων θα συμβάλει στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και θα συμβάλει στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, ιδιαίτερα αυτό που παρατηρείται στις μεγάλες ηλικίες (επιτακτικότητα επιδοτήσεων νέων αγροτών-Νέοι Αγρότες (Μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020).Αυτό θα λύσει το πρόβλημα του μικρού βαθμού υιοθέτησης νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στις μεγαλύτερες ηλικίες (επιτακτικότητα επιδοτήσεων νέων αγροτών-Νέοι Αγρότες(Μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020).

4) Επιπλέον κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι από το ΠΑΑ 2014-2020 (ίσως από άλλα Μέτρα), για να πληρωθούν οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες της πρόσφατης προκήρυξης. Για την Περιφέρειά μας απαιτείται επιπλέον  ποσό  6,1 εκ. ευρώ.)

5) Τέλος επιβάλλεται η άρση εμποδίων και άμεση αξιοποίηση των διαπιστωμένων γεωθερμικών πεδίων της περιοχής ώστε να αξιοποιηθούν για την πρωτογενή παραγωγή.

Όλα τα παραπάνω θα λύσουν τα χρόνια προβλήματα τα οποία και είναι τα εξής:

  • Μικρός βαθμός εξωστρέφειας.
  • Μικρή Ανταγωνιστικότητα-Χαμηλό εισόδημα (περιορισμένα κέρδη).
  • Χαμηλός βαθμός προσέλκυσης νέων – μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των επαγγελματιών αγροτών.
  • Καθίσταται εμφανές ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή μας και πολλά εξ αυτών είναι χρόνια και εξέλιπε η συστηματική αντιμετώπισή τους.

 Σχέδια Βελτίωσης

Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αύξηση προϋπολογισμού της επικείμενης προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης, καθότι οι πιστώσεις που έχουν κατανεμηθεί για την Περιφέρειά μας κρίνονται ανεπαρκείς.

Tέλος, πρέπει να βρεθεί λύση στο υπάρχον προβληματικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο που δεν διευκολύνει τους αγρότες αλλά τους δυσκολεύει να αναπτυχθούν και να παράγουν.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εξ αιτίας των παγετών και των συχνών έντονων καιρικών φαινομένων, καταστρέφονται ολοκληρωτικά καλλιέργειες και παρατηρούνται δυστυχώς συχνά καθυστερήσεις αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι για να έχουν αποτελεσματικότητα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να αποκτήσει ο τόπος μας μια ισχυρή, αναγνωρίσιμη, και ελκυστική ταυτότητα,  απαιτείται κατ΄ αρχάς ένας εύστοχος σχεδιασμός».