Πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ καλείται να πληρώσει κάτοικος οικισμού του Δήμου Ιάσμου, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο προέβη σε ανεξέλεγκτη απόρριψη – διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων σε υδατόρεμα.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης ως διοικητική κύρωση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, περί προστασίας του περιβάλλοντος. Είχαν προηγηθεί η προφορική μήνυση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ιάσμου και η εισήγηση για την επιβολή προστίμου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Σημειώνεται ότι με έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ζητήθηκε από τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του, ωστόσο δεν ανταπόκριση και υποβολή σχετικού υπομνήματος.

Το πρόστιμο θα εισπραχθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων στη Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής. Αποτελεί δε έσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κατά 50%, ήτοι 500 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μισό ποσό θα κατευθυνθεί στο ΕΤΕΡΠΣ, το οποίο τηρείται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Πράσινο Ταμείο».

Κατά της απόφασης για την επιβολή του προστίμου, ο παραβάτης έχει το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια εντός 60 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα της έκδοσής της, στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εντός 15 ημερών από την λήψης της απόφασης.