«Έτος Τουρισμού» για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κήρυξε το 2017 η Διοίκηση της Περιφέρειας, η οποία φιλοδοξεί να αποκρυσταλλώσει ένα επιτελικό σχέδιο ανάδειξης της περιοχής σε «τουριστικό πόλο αριστείας», με στόχο την προσέλκυση όχι μόνο εγχώριων αλλά και Βαλκάνιων και Ευρωπαίων επισκεπτών.

Προσδιορίζοντας ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η πρωτοβουλία, επισήμανε την ανάγκη «ανάδειξης των ελλειμμάτων μας, που κυρίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στις παράκτιες ζώνες μας δεν έχουμε ιδιωτικές υποδομές, αλλά και με το οτι αντιμετωπίζουμε νομικά εμπόδια υποδοχής των επισκεπτών», καθώς και του «επανασχεδιασμού των κινήσεών μας, λεπτομερώς και με προσοχή για κάθε σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος».

Απώτερος σκοπός της προσπάθειας είναι ο επαναπροσδιορισμός της νέας ταυτότητας αιχμής της Περιφέρειας, που όπως υπογραμμίζει ο κ. Παυλίδης, «θα αφορά τη φύση, στοιχείο πολύ ισχυρό, δεν υπάρχει άλλη Περιφέρεια με τα χαρακτηριστικά της δικής μας, και τον πολιτισμό μας».

Σε αυτό το πλαίσιο στόχων, αναμένεται μεταξύ άλλων να πραγματοποιηθούν φόρουμ τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας, με επίκεντρο τον τουρισμό και με τη συμμετοχή το σύνολο των εμπλεκομένων στον συγκεκριμένο κλάδο.