«Το Πρόγραμμα Δακοκτονίας του 2017 θα εφαρμοστεί έγκαιρα, με τον τρόπο που εφαρμόστηκε και την προηγούμενη χρονιά», διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που σε σχετική του ανακοίνωση σημειώνει: «Το ΥΠΑΑΤ και το Υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζονται για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει την κατανομή του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, και το ΥΠΑΑΤ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια των υλικών δακοκοτονίας. Οι ανάγκες σε δακοκτόνα υλικά για τον πρώτο ψεκασμό, ο οποίος υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου, είναι ήδη καλυμμένες».