Αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια» η Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου που αφορά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου μεταφοράς νερού για την υδροδότηση του Δήμου Κομοτηνής από το φράγμα Γρατινής.

Η εν λόγω Απόφαση ήταν η τελευταία απαιτούμενη για την ολοκλήρωση της σειράς εγκρίσεων/αδειοδοτήσεων για την πλήρη ωρίμανση του έργου και την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησής του στο ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ.

«Η κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου έχει βαρύνουσα σημασία για την υδροδότηση του Δήμου Κομοτηνής, γι’ αυτό και εντάχθηκε στον προγραμματισμό των υποδομών της ΔΕΥΑΚ, η οποία με εργώδη προσπάθεια ετών μπόρεσε να ολοκληρώσει την πληρότητα του φακέλου του έργου», σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Δημήτρης Καρασταύρου, εξαίροντας την «υποστήριξη της προσπάθειας από τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ιδίως τον ίδιο τον κ. Φάμελλο».