Για πρώτη φορά ενισχύεται η λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών με την επανενεργοποίηση του εξοπλισμού και των οχημάτων τους, ενώ παράλληλα προσφέρονται νέες γνώσεις στα επαγγέλματα του δάσους, καθώς και εισόδημα και ωφέλειες σε εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες

Μετά το Πάσχα θα ανακοινωθεί και Πρόγραμμα για άνεργους νέους πτυχιούχους.

Η εξυπηρέτηση των αναγκών σε προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας για την αντιπυρική προστασία, και η κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, είναι οι στόχοι του νέου «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών» των Υπουργείων Εργασίας και Περιβάλλοντος, που παρουσίασαν η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο Υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 8 μηνών και προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε 5.066 ωφελούμενους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες της χώρας με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το «Πράσινο Ταμείο» για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των απασχολουμένων και τις λοιπές λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί στους ωφελούμενους από τα δασαρχεία βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσής τους, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Επιπλέον οφέλη του Προγράμματος, είναι:

α) Η απασχόληση των ωφελουμένων θα εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (π.χ. καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Με την υλοποίηση του προγράμματος η χώρα θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι σε πιθανές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο.

β) Οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν νέα εξειδικευμένη γνώση σε θέματα δασών και δασικού περιβάλλοντος, με σεμινάρια που θα γίνουν στις κατά τόπους δασικές αρχές, η οποία θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση στο πεδίο.

Τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε νέες δυνατότητες απασχόλησης, π.χ. δημιουργία φορέα που θα αναλάβει τον καθαρισμό δασικών περιοχών, την αξιοποίηση της βιομάζας και την απόκτηση εισοδήματος από τις δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες.

H δημοσίευση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υπολογίζεται εντός 15 ημερών.

Έφη Αχτσιόγλου: «Είναι ένα πρόγραμμα με σημαντική κοινωνική ανταπόδοση. Με πολύπλευρη ωφέλεια τόσο για τους άνεργους όσο και για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».

«Η χρονιά που διανύουμε θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη χώρα μας, καθώς το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και κλείνει έτσι αυτή η μακρόσυρτη περίοδος της στενής επιτροπείας που περιόριζε ουσιωδώς τα περιθώρια άσκησης δημόσιας πολιτικής. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προδιαγράφουν ευοίωνες προοπτικές για την επόμενη μέρα. Όμως– κι αυτό από την πλευρά μας ήταν εξαρχής ξεκάθαρο – δεν στοχεύουμε σε μια ανάπτυξη χωρίς προϋποθέσεις, σε μια μεγέθυνση του ΑΕΠ χωρίς εγγυήσεις. Δεν επιθυμούμε την επιστροφή στην προ κρίσης περίοδο. Βασική μεταβλητή για την επόμενη μέρα και την ανάπτυξη αποτελεί η προστασία της εργασίας. Οι πολιτικές που υλοποιούμε έχουν ως στόχο την ενίσχυση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Πρώτο μας μέλημα ήταν και εξακολουθεί να είναι η μείωση της ανεργίας. Στον στόχο αυτό νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε ολοένα και περισσότερο. Με τα προγράμματα που υλοποιούμε στοχεύουμε στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, δηλαδή τους ανέργους άνω των 50 ετών, αλλά και στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανεργίας εντάσσεται και το καινοτόμο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών», το οποίο εκτός από την απασχόληση των ανέργων έχει και ένα καθαρό κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι ένα πρόγραμμα με σημαντική κοινωνική ανταπόδοση. Με πολύπλευρη ωφέλεια τόσο για τους άνεργους όσο και για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».

Σωκράτης Φάμελλος: «Υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα συμβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας, με θετικές πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση».

«Με μεγάλη ικανοποίηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόσληψης 5.066 εργαζομένων στις Δασικές Υπηρεσίες που θα συμβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας, στην αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών, στη μείωση των καταστροφικών τους συνεπειών στο φυσικό αλλά και στο οικονομικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, με θετικές πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση. Για πρώτη φορά ένα εργαλείο κοινωφελούς εργασίας ενισχύει τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών, επανενεργοποιεί τον εξοπλισμό και τα οχήματά τους, λειτουργεί με την αρχή της πρόληψης, ενώ παράλληλα προσφέρει νέες γνώσεις στα επαγγέλματα του δάσους, εισόδημα και ωφέλειες σε εργαζόμενους αλλά και τοπικές κοινωνίες, καθώς το σύνολο τους θα ενισχύσει την ύπαιθρο της χώρας μας. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την ανάγκη μόνιμης στελέχωσης της Δασικής Υπηρεσίας, ανταποκριθήκαμε στην πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και συμβάλλουμε στον προϋπολογισμό του έργου από το «Πράσινο Ταμείο» με 1 εκατομμύριο € για τα μέσα ατομικής προστασίας, εργαλεία και καύσιμα, για την άρτια εξέλιξη του έργου. Η πρωτοβουλία αυτή είναι απολύτως συμβατή με την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών που βρίσκεται σε εξέλιξη, την έναρξη εθνικού διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική Δασών, και την επικαιροποίηση των προδιαγραφών των δασικών διαχειριστικών μελετών που στοχεύουν στην αειφόρο παραγωγή δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών και στη θωράκιση του δασικού χώρου».

Νάσος Ηλιόπουλος: «Μετά το Πάσχα θα ανακοινώσουμε τον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο που θα στοχεύει στην ανεργία των νέων και ειδικά στην ανεργία των νέων πτυχιούχων».

«Είναι σημαντικό ότι στους περισσότερους από τους 43.000 ανθρώπους που μέχρι σήμερα έχουν πάρει μέρος σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, σχεδόν το 50% ήταν μακροχρόνια άνεργοι με περισσότερα από τρία χρόνια ανεργίας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αυτός ο κόσμος δεν θα μπορούσε να απασχοληθεί σε ένα παραδοσιακό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιδότησης θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μετά το Πάσχα θα ανακοινώσουμε τον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο που θα στοχεύει στην ανεργία των νέων και ειδικά στην ανεργία των νέων πτυχιούχων, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί βρίσκεται ένας καταλύτης που μπορεί να μετασχηματίσει συνολικά και το παραγωγικό μοντέλο».

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προβλέπονται 473 θέσεις, και συγκεκριμένα ως εξής: 151 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 48 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 75 στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 102 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 97 στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.