Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε επίπεδο «γειτονιάς», αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπονται μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας “που θα παρέχουν ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, συμβάλλοντας σημαντικά, όχι μόνο στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αλλά και στη μείωση, τόσο της ιδιωτικής δαπάνης για την Υγεία όσο και της δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη”.

Σύμφωνα με το ΚΥΣΚΟΙΠ, το ΕΣΥ θα αναδιοργανωθεί με επίκεντρο ένα σύγχρονο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας, το οποίο θα στηρίζεται:

  • Στη Μονάδα Γειτονιάς, την οποία θα στελεχώνει διεπιστημονική Ομάδα Υγείας αποτελούμενη από Οικογενειακούς Γιατρούς, Νοσηλευτές και άλλα άλλα επαγγέλματα Υγείας (επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, κ.ά.), με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης, και στόχο την ολιστική φροντίδα του, από την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, έως και την αποκατάσταση.
  • Στα αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, με τα οποία θα διασυνδέονται άμεσα οι Μονάδες Γειτονιάς.

Σε πρώτη φάση, για την επόμενη διετία, στόχος είναι η ανάπτυξη περίπου πενήντα Μονάδων Γειτονιάς σε επιλεγμένες αστικές περιοχές, ενώ ο προγραμματισμός αποσκοπεί σε εικοσιπέντε νέες Μονάδες το 2016 και άλλες εικοσιπέντε το 2017.