Στη συλλογή και καταγραφή στατιστικών στοιχείων στους τομείς του τουρισμού και του λαθρεμπορίου στη Θράκη, θα προχωρήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο κ. Κων. Χατζημιχαήλ (αριστερά) και ο κ. Αθ. Θανόπουλος.

Η ενέργεια αποφασίστηκε και δρομολογήθηκε μετά από συνάντηση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κ. Αθανάσιου Θανόπουλου με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ) κ. Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ, στο περιθώριο της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και της ΕΛΣΤΑΤ.

Μετά την ολοκλήρωση μάλιστα του έργου, η ΕΛΣΤΑΤ θα παράσχει περαιτέρω τεχνική/επιστημονική υποστήριξη στην ΟΕΕΘ.

Προσεχώς, δε, αναμένεται και επίσκεψη στην περιοχή της Θράκης του κ. Θανόπουλου.