Πιστώσεις ύψους 375.318,16 ευρώ, για έργα συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και προστασίας δασών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενέκρινε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Τα έργα θα υλοποιηθούν από τα κατά τόπους δασαρχεία, σύμφωνα με την κάτωθι κατανομή των πόρων:

 • Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης: 20.000 €
 • Δασαρχείο Σουφλίου: 13.000 €
 • Δασαρχείο Διδυμοτείχου: 13.000 €
 • Δασαρχείο Ξάνθης: 12.000 €
 • Δασαρχείο Σταυρούπολης: 5.000 €
 • Δασαρχείο Καβάλας:18.000 €
 • Δασαρχείο Θάσου: 16.000 €
 • Δασαρχείο Δράμας: 18.000 €
 • Δασαρχείο Κάτω Νευροκοπίου: 7.000 €
 • Δασαρχείο Ροδόπης: 12.000 €
 • Λοιπές εργασίες: 17.368,16 €

«Οι εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και προστασίας των δασών αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρειά μας, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάδειξης του φυσικού μας πλούτου ως στοιχείου της τουριστικής μας ταυτότητας, αλλά και της ενίσχυσης της απασχόλησης στον κλάδο της δασοπονίας», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης.