Έξι θέσεις εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 έως 11 μηνών, εγκρίθηκαν από το υπουργείο εσωτερικών για τον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών.

Η δημοτική αρχή θα αιτηθεί την πρόσληψη προσωπικού στις ειδικότητες οδηγών, εργατών, χειριστών μηχανημάτων, καθαριστών, τεχνιτών, οικοδόμων, οδηγοών λεωφορείου, κ.ά.

Η προκήρυξη θα «τρέξει» υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ το φθινόπωρο, λόγω της αναστολής των προσλήψεων σε Δήμους ενόψει εκλογών.