Ένα … πουλί “ευθύνεται” για την περίεργη οσμή του νερού σήμερα στην Κομοτηνή.

Το άτυχο πετούμενο έμπλεξε στα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, γεγονός που προκάλεσε βραχυκύκλωμα, που με τη σειρά του προκάλεσε εκτεταμένη ζημιά στον ηλεκτρολογικό πίνακα του κεντρικού αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΚ από όπου ρυθμίζεται η υδροδότηση της πόλης με το νερό των γεωτρήσεων.

Το βραχυκύκλωμα έκαψε πολλά στοιχεία του πίνακα, τα οποία όμως υπό τον συντονισμό του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ, Δημήτρη Καρασταύρου, αντικαταστάθηκαν από συνεργεία της Επιχείρησης της οποίας η αποθήκη διαθέτει σε επάρκεια αναγκαία ανταλλακτικά.

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, το δίκτυο τροφοδοτούνταν χωρίς το νερό να υπόκειται στο 100% της επεξεργασίας του, κάτι όμως που δεν δημιούργησε θέμα ανησυχίας για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τους υπεύθυνους.