Συνεχίζεται και φέτος ο θεσμός του κοινωνικού φροντιστηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής, που με αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας υποστηρίζουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων, ο υπεύθυνος ιερέας π. Χρυσοβαλάντης Δήμου, και εθελοντές καθηγητές της περιοχής.

Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων ξεκινούν στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση της Μητροπόλεως, έχει ως εξής:

«Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, καί τήν ἀφιλοκερδῆ προσφοράν καθηγητῶν τῆς πόλεώς μας, θά λειτουργήσῃ καί κατά τό νέον σχολικόν ἔτος 2015 – 2016 τό κοινωνικόν φροντιστήριον εἰς τάς καταλλήλως διαμορφωθεῖσας αἰθούσας διδασκαλίας τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν μετά τοῦ ὑπευθύνου Ἱερέως π. Χρυσοβαλάντη Δήμου, εἰς τόν τηλεφωνικόν ἀριθμόν 2531024457 ἤ νά ἐπισκέπτωνται αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

Οἱ ἐγγραφές ἐκκινοῦν ἀπό 2ας  Σεπτεμβρίου καί θά διαρκέσουν ἕως τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου 2015».