Απόφαση με την οποία καθίσταται υποχρεωτική αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, σε όλη την επικράτεια, η διατήρηση των πουλερικών οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων, εξέδωσε  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επεκτείνοντας τα μέτρα βιοασφάλειας αναφορικά με τη «γρίπη των πτηνών», καθώς επιβεβαιώθηκαν δύο νέες εστίες της νόσου σε οικόσιτες εκμεταλλεύσεις στην Αρκαδία και στη Φλώρινα, μετά και τα εννέα κρούσματα τύπου Α της νόσου σε άγρια πτηνά σε Ρόδο (1), Έβρο (1), Ροδόπη (3), Αρκαδία (2) και Θεσσαλονίκη (2), με συνέπεια να κρίνεται υψηλός ο κίνδυνος αύξησης των κρουσμάτων σε εκτροφές πουλερικών.

Ενόψει της εξέλιξης, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή μόλυνσης των εκμεταλλεύσεων αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας:

Μέτρα προστασίας των πουλερικών, οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων:

  1. Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους, λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά, και οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.
  1. Οι κάτοχοι συστηματικών εκμεταλλεύσεων:
  • Εκτρέφουν πουλερικά επίσης μόνο σε κλειστούς χώρους, και εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά.
  • περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων, στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.
  • προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού, από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα.
  • διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων.
  1. Οι κάτοχοι των οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών, και να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ. μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών  πτηνών).
  1. Άγρια πτηνά
  • Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές τη διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά, και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά.

Δημόσια Υγεία:

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια. Ιδιαίτερα συστήνεται η λήψη των μέτρων προστασίας (γάντια, μάσκες, φόρμες, κ.λπ.) στο προσωπικό των συστηματικών ή οικόσιτων εκμεταλλεύσεων που έρχεται σε άμεση επαφή και μεγάλη συχνότητα με τα πουλερικά της εκμετάλλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους.