Ακόμη δεν έχει καταβληθεί η Α΄ δόση της τακτικής επιχορήγησης του 2018 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προφανή πιθανή συνέπεια τον προβληματικό ανεφοδιασμό των σχολείων με πετρέλαιο θέρμανσης.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών με το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ προκειμένου να ανταποκριθούν στην κάλυψη των δαπανών τους.