Προκειμένου να διατηρηθούν καθαρά τα φρεάτια υδροσυλλογής των ομβρίων υδάτων, προς αποφυγή δυσάρεστων πλημμυρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, η ΔΕΥΑ Κομοτηνής απευθύνει έκκληση στους πολίτες για να συνδράμουν κατά το δυνατόν.