ΦΡΕΑΤΙΟ

Έκκληση στους πολίτες να συμβάλουν κατά το δυνατό στην απομάκρυνση φύλλων από φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία τους σε ικανοποιητικό βαθμό και να αποφευχθούν δυσάρεστα πλημμυρικά φαινόμενα, απευθύνει με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Διότι «Πολιτεία» και «Δήμος», είμαστε όλοι μας συνεργούντες, θα προσθέταμε εμείς.