ΕντόπιοςΗ ομάδα ΣυνΕργασίας και ΕπιΧειρηματικότητας της Φιλαδελφίας ” ΟΙΚΟστηρίζω, Ο ΔΙΠΛΑΝΟΣ μου δημιουργεί “, ετοιμάζει Έκθεση – Εκδήλωση Τοπικών Δημιουργών στην Κομοτηνή στις 2-3 Απριλίου 2016.
Η κάθε συμμετοχή αφορά στην Οικονομική Ενίσχυση Οικοδόμησης κτιρίου Ειδικής Μονάδας των ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) Α.μεΑ νοητικής υστέρησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α.με.Α ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ».
Καλούνται Πρόσωπα, Σύλλογοι, Παραγωγοί, Δημιουργοί, Φορείς, για συμμετοχή και προτάσεις.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6993702888.