Η πολυαναμενόμενη Αγιοκατάταξη του ούτως ή άλλως Αγίου στη συνείδηση των Ορθοδόξων, Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, είναι πλεόν γεγονός.

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε τη σχετική απόφαση.

Το σχετικό ανακοινωθέν:

«Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής σήμερον, Tρίτην, 13ην Ιανουαρίου 2015, προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ᾿ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος:

α) ομοφώνως αποδεχθείσα εισήγησιν της Κανονικής Επιτροπής, ανέγραψεν εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον μοναχόν Παΐσιον Αγιορείτην, και

β) προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικών εξελέξατο παμψηφεί τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ειρηναίον Αβραμίδην, διακονούντα εν Παρισίοις, Βοηθόν Επίσκοπον παρά τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Γαλλίας κυρίω Εμμανουήλ, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ρηγίου.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 13η Ιανουαρίου 2015».