Διευρυμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Έβρου παρουσία των τεσσάρων βουλευτών του νομού για έναρξη του συντονισμού δράσεων και καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί επαγγελματίες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Έβρου, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων, ενώσεων και συνδέσμων του νομού.

εβ2Η συνάντηση διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και αποσκοπούσε αφενός στην παράθεση και ιεράρχηση των προβλημάτων και αιτημάτων των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων, και αφετέρου στη διαμόρφωση ενός γενικού στρατηγικού σχεδίου δράσης για το εγγύς μέλλον για τον νομό Έβρου.

Αποφασίστηκε οι συναντήσεις αυτές να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε προκύπτουν επείγοντα ζητήματα που θα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης προκειμένου να προτείνονται και να εξετάζονται λύσεις.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χ. Τοψίδης, υπογράμμισε τη συντονισμένη και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (δήμων, περιφέρειας, μητροπόλεων και διαφόρων φορέων), ευχόμενος στο πλαίσιο αυτό να ενταχθούν και οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του νομού.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης και για τα οποία υπήρξε ιεράρχησή τους από όλους τους παρευρισκόμενους ως προς τη σημασία τους για την ανάπτυξη και επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, είναι:

1) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 12% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2) ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3) ΑΕΠΙ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

4) ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

εβ35) ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ)

6) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ VISA 72 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

7) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

8) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ

9) ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ VISA ΣΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

10) ΔΙΟΔΙΑ

11) ΟΑΕΕ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ

12) ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ