Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, ενημερώνει τους παραγωγούς ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. έγγραφο 85527/3-06-2016 (ΑΔΑ ΩΞ6246ΨΧΞΧ-ΩΔΗ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι νέες ημερομηνίες έναρξης των δηλώσεων εφαρμογής του έτους 2015 για τις παρακάτω δράσεις είναι:

  1. Βιολογική Γεωργία (5ετία) 15/7/2016.
  2. Βιολογική Κτηνοτροφία (5ετία) 15/7/2016.
  3. Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές (1η προσκ.) 15/7/2016.
  4. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (1η προσκ.) 15/7/2016.
  5. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (3η προσκ.) 2/1/2017.
  6. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων (1η προσκ.) 15/7/2016.
  7. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων(2η προσκ.) 2/1/2017.

Οι δηλώσεις εφαρμογής θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και να πάρουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.

Επισημαίνεται ότι οι γεωργικοί σύμβουλοι έχουν ενημερωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Υπηρεσία για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής, σε κάθε περίπτωση.

Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου και σε έντυπη μορφή εντός 70 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, της δήλωσης εφαρμογής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων δεν θα πρέπει να είναι πέραν της ημερομηνίας της υποβολής (οριστικοποίησης) της ηλεκτρονικής δήλωσης εφαρμογής.