ΝΕΚΡΑ ΑΡΝΙΑ

Όσους κτηνιάτρους δύνανται να εργαστούν με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, καλεί να εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσίες, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενόψει των αυξημένων αναγκών των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Έβρου λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των προβάτων και την έλλειψη μόνιμου προσωπικού.

Πρόκειται για ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες στην ΕΥΔ/ΠΑΑ, Μονάδα Δ΄, Λεωφόρος Αθηνών 58, 10441, Αθήνα, τηλ.: 210-5275047, fax: 210-5275124, email: ichantzaras@mou.gr και mkakava@mou.gr

Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr