Άσκηση εξάλειψης αεροπρογεφυρώματος, εκτέλεσε το Δ΄ Σώμα Στρατού με την 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, στην περιοχή ευθύνης του Σχηματισμού, στον Έβρο, στο πλαίσιο  της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, ενεργοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν με άριστα αποτελέσματα, τα Τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων της Ταξιαρχίας.