Ερώτηση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, με την οποία ζητά παράταση της διαδικασίας υποβολής δήλωσης επαγγελματία αγρότη στον ΛΑΓΗΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Καραγιαννίδης.

«Κατ’ εφαρμογή του νόμου 4254/2014 παρ.ΙΓ.1.1.α., το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους οι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στον ΛΑΓΗΕ υπεύθυνες δηλώσεις για την ιδιότητά τους, με βάση τις οποίες γίνεται η τελική εκκαθάριση των πληρωμών του προηγούμενου έτους και ο προσδιορισμός της τιμής έκδοσης τιμολογίων του τρέχοντος έτους. Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα πληροφορικής του Λειτουργού, με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣΦέτος, πρώτο έτος εφαρμογής της διαδικασίας, σημαντικός αριθμός αγροτών παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση, λόγω άγνοιας ή παρερμηνείας της διάταξης. Αποτέλεσμα της παράλειψης θα είναι η τελική εκκαθάριση να γίνει με τιμές μη αγρότη, που για ορισμένους είναι χαμηλότερες και οδηγούν σε επιστροφές και απώλεια εσόδων, και για άλλους υψηλότερες που αυξάνουν τα έσοδά τους κινδυνεύοντας να κατηγορηθούν για σκόπιμη απόκρυψη της ιδιότητάς τους ώστε να πληρωθούν με την προνομιακή γι’ αυτούς τιμή των μη αγροτών.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο  κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να προβεί στην επανενεργοποίηση της εφαρμογής υποβολής της δήλωσης για εύλογο διάστημα ολίγων ημερών ώστε να την υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι πριν την οριστική εκκαθάριση των τιμολογίων του 2014, αφού ενημερωθούν σχετικά από τον ΛΑΓΗΕ με έκδοση σχετικής ανακοίνωσης;
  2. Υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής (μέχρι την οριστική / συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σας θέσης “τιμές ανάλογες του κόστους”), άρσης της αδικίας για τους ειλικρινείς αγρότες που με τη δήλωση της ιδιότητάς τους, αντί επιβράβευσης, “τιμωρούνται” με μείωση της τιμής τους σε επίπεδα χαμηλότερα και από των μη αγροτών, και αν ναι, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό;».