??????????????????Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.16293/19-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ., κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου, αίρονται τα περιοριστικά μέτρα στις ζώνες αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Κ2 (300 μέτρα ανατολικά λιμένος Μάκρης – 300 μέτρα δυτικά Λιμένος Αλεξ/πολης), και Κ3 (ανατολικός βραχίονας ρέματος Μαΐστρου – 300 μέτρα δυτικά ρέματος Λουτρού), καθ’ ότι τα επίπεδα βιοτοξινών που είχαν παρατηρηθεί, έχουν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με τα από 17-9-2014 και 18-9-2014 αποτελέσματα του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Βιοτοξινών.

Ως εκ τούτου, επιτρέπεται πλέον η αλιεία Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στις ανωτέρω ζώνες, καθώς και η διάθεσή τους στην αγορά, αφού πρώτα περάσουν από το Κέντρο Καθαρισμού και το Κέντρο Αποστολής, καθ’ ότι οι εν λόγω Ζώνες ανήκουν στην κατηγορία Β΄.