Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο

Το ΙΕΚ του Νοσοκομείου Κομοτηνής, στο οποίο λειτουργεί τμήμα Νοσηλευτικής με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά για φοίτηση, μετά από επιλογή, στο Α΄ εξάμηνο σπουδών εκπαιδευτικού έτους 2017- 2018, μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6ταξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα κάτωθι:

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή)
  2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. ΑΜΚΑ
  7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
  8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)

Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί 5 εξάμηνα – 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.

Σημειώνεται ότι οι σπουδαστές του Β΄ εξαμήνου, προκειμένου να φοιτήσουν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, θα πρέπει να κάνουν ανανέωση εγγραφής στην γραμματεία της σχολής έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, οι σπουδαστές παλιότερων εξαμήνων, οι οποίοι υστέρησαν σε μαθήματα, προκειμένου να επαναπαρακολουθήσουν το Α΄ εξάμηνο σπουδών, θα πρέπει να κάνουν αίτηση επαναπαρακολούθησης (για τα μαθήματα στα οποία υστέρησαν), στη γραμματεία της σχολής έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, οι υποψήφιοι σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει από συναφή ειδικότητα όπως: ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών, ΕΠΑΛ Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΛ Βοηθών Νοσηλευτικής μπορούν να καταταγούν κατευθείαν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το τμήμα είναι 2531351153 ή 2531351152 (Ώρες Λειτουργίας: 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.).