Πρόγραμμα άθλησης και αθλοπαιδιών (summer camp) για παιδιά, και άθλησης και ευεξίας για γυναίκες, υλοποιεί ο Σύλλογος Οικισμού Παραλίας Μέσης, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα: